فرم مشخصات شما جهت پیش‌خرید صدای دوبله گلوری انیمیشن "نجات جادو" دریافت شد.

در صورت موفق بودن تراکنش، یک هفته زودتر از پخش سراسری دوبله گلوری، شما جزو اولین افراد ویژه ای هستید که آن را مشاهده خواهید کرد.

(یک هفته قبل از پخش سراسری، لینک دانلود برای شما ایمیل خواهد شد)